Skip to main content

Om Däck

Skötsel och råd

Lufttryck:
Kontrollera konsekvent var 14:e dag.
Däcket är ett tryckkärl och det är luften som bär belastningen. Därför är det viktigt att alltid ha tillräckligt med luft i däcken.

Några viktiga punkter:
Sänk aldrig lufttrycket under det rekommenderade, för rätt lufttryck se i bilens instruktionsbok.

Öka lufttrycket vid följande tillfällen:
Körning med full last
Körning med släp (gäller bilens bakdäck)
Vintertid vid extrem kyla

Ventilhattar:
Ventilhatten skyddar ventilen från damm och smuts. Ventilhattar skall alltid skruvas fast, saknade skall ersättas omgående.

Mönster:
Kontrollera med jämna mellanrum, särskilt före och efter långkörning. Mindre mönster, större vattenplaningsfara. Om slitagevarnare framträder (tvärgående ribbor i mönsterbotten med ca 1,6 mm höjd) är detta en signal för en snar däckersättning. Vintertid bör däcken ha minst 4 mm kvarvarande mönsterdjup.

Däckskador:
Kontrollera däcken regelbundet med avseende på främmande föremål som sticksår, skärsår, sprickor eller bulor. Vid upptäckta skador rådgör med fackman om reparationsmöjligheten, i annat fall ersätt däcken. Om en däckreparation är nödvändig och möjlig, så måste den snarast utföras av en däckspecialist för att undvika följdskador i däckstommen. Under alla omständigheter måste alla typer av däckreparationer utföras av en däckspecialist, som kan ta det fulla ansvaret för dem.

Däckens ålder:
Trots högklassigt material påverkas däcken av tidens tand och egenskaperna förändras långsamt och gradvis. Det innebär att man måste räkna med försämrade prestanda hos gamla däck och byta ut dem trots att en del av mönsterdjupet återstår. Tio år kan sättas som en övre gräns generellt, men hos vinterdäcket något kortare.

Trottoarkantsparkering:
Var försiktig vid trottoarkantsparkering. Påkörning mot trottoarkanter (även trafikdelare) är farligt. Detta kan leda till dolda däckskador som kan framträda senare (olycksrisk i hög hastighet).

Däcklagring:
Däck skall alltid lagras svalt, torrt och mörkt. Omonterade däck (utan fälgar) lagras stående. Förhindra kontakt med bensin, olja och fett.

EU:s märkning

EU:s däckmärkning, som träder i kraft från och med november 2012, kommer att underlätta valet av däck. Däckmärkningen kommer att fungera ungefär på samma sätt som energieffektivitetsmärkningen för hushållsmaskiner.
Syftet med däckmärkningen är att man ska välja däck med bättre kvalitet och därmed också mer säkra däck. När däckmärkningen träder i kraft går det att tydligt se klassificeringsmärkningen på all informationsmaterial om däck och på alla försäljningsställen.

När det gäller vinterdäck hjälper inte däckmärkningen nordiska konsumenter. Den kan till och med leda fel och äventyra trafiksäkerheten. Däckmärkningen gäller dubbfria vinterdäck, men inte dubbdäck.

Tre egenskaper som uppmärksammas:

 • Bränsleekonomi
 • Våtgrepp
 • Externt däckljud

Information som underlättar valet av däck
När du väljer nya däck är det bäst att välja däck som motsvarar dina behov på bästa möjliga sätt. Utöver de tre egenskaperna som uppmärksammas på EU:s däckmärkning finns flera andra egenskaper som påverkan säkerheten, prestandan och miljön, egenskaper som däckutvecklare uppmärksammar. Även om den nya däckmärkningen kommer att göra det enklare att jämföra olika däcktyper så lönar det sig att även hämta information från andra håll, bland annat från däckåterförsäljare, motortidningarnas oberoende däcktester och däcktillverkare.

Vinterdäck och nordiska konsumenter
Den nya däckmärkningen uppmärksammar inte nordiska vinterförhållanden. I krävande och varierande vinterförhållanden är is- och snögrepp däckens viktigaste säkerhetsegenskaper. För att kunna köra säkert är det viktigt att
välja rätt typ av däck för de aktuella förhållandena.
Den nya däckmärkningen gäller däck, tillverkade efter den 1 juli 2012, till följande fordon som har godkänts för trafik på allmänna vägar: personbilar, 4×4 bilar, lätta lastbilar samt däck till lastbilar och bussar.

Bullerkrav

Skärpta bullerkrav från 1 oktober 2009
Nya däck som tagits i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantagna från bullerkraven är:

 • Regummerade däck
 • Vinterdäck med dubbar
 • Däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim
 • Däck med fälgdiameter som är 10″ och mindre samt 25″ och större
 • Reservdäck för tillfälligt bruk.

De bullernivåer med gränsvärden i dB(A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier, infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.

Vinterdäck

Krav på vinterdäck 1 december–31 mars

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna.

*)Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.

Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas numer av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup.

Undantag från kravet

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage.
 • Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.

Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.

Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck.

Däcken ska vara:

 • särskilt framtagna för vinterkörning och
 • märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS!

Det förkommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.

Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Lagring av däck

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.

Tunga fordon och vinterdäck

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.

Lokala dubbdäcksförbud

Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

Krav på mönsterdjup

Lagen säger att när vinterväglag råder ska mönsterdjupet på dina vinterdäck vara minst 3 millimeter på personbilar, lätta lastbilar och bussar som har en totalvikt på högst 3,5 ton.
När mönsterdjupet på ett däck är under 5 millimeter försämras väggreppet märkbart. Därför rekommenderar vi alltid ett mönsterdjup på minst 5 millimeter.
För sommardäck rekommenderar vi minst 3 millimeter för bästa väggrepp vid vått underlag. Den lagliga gränsen går vid 1,6 millimeter

Höghastighetsdäck

På grund av helbilsgodkännandet. Bilfabrikanten bestämmer vad som är tillåtet (typgodkänt) att utrusta bilen med. Med det sagt är det även värt att poängtera att däck med högt hastighetsindex även är högpresterande ur andra aspekter tex. vid älg-undanmanöver och kortare bromssträcka.

Året-runt-däck

Allrounddäck eller året-runt-däck benämns normalt däck som ska fungera året runt. I praktiken finns inga bra funktionella allrounddäck för vårt nordiska klimat. De däck som har tillräckliga egenskaper för att bli godkända som vinterdäck, har ofta otillräckliga egenskaper på sommarväglag.

Boka tid